MENU
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Свобода слова и права человека. » Права человека. » Общая декларация прав человека ч.3. (Общая декларация прав человека ч.3.)
Общая декларация прав человека ч.3.
AdminДата: Четверг, 27.12.2007, 20:34 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 60
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Стаття 22
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальнезабезпечення і на здійснення необхідних для підтримання їїгідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній,соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль іміжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсівкожної держави.
Стаття 23
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи,на справедливі і сприятливі умови праці та на захист відбезробіття. 2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право нарівну оплату за рівну працю. 3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільнувинагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та їїсім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобамисоціального забезпечення. 4. Кожна людина має право створювати професійні спілки івходити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.
Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючиправо на розумне обмеження робочого дня та на оплачувануперіодичну відпустку.
Стаття 25
1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючиїжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальнеобслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я ідобробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разібезробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншоговипадку втрати засобів до існування через незалежні від неїобставини. 2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклуванняі допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повиннікористуватися однаковим соціальним захистом.
Стаття 26
1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бутибезплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повиннабути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бутизагальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступноюдля всіх на основі здібностей кожного. 2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людськоїособи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освітаповинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіманародами, расовими або релігійними групами і повинна сприятидіяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру. 3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти длясвоїх малолітніх дітей.
Стаття 27
1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурномужитті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковомупрогресі і користуватися його благами. 2. Кожна людина має право на захист її моральних іматеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературнихабо художніх праць, автором яких вона є.
Стаття 28
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок,при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бутиповністю здійснені.
Стаття 29
1. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якомутільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. 2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинназазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключноз метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свободінших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадськогопорядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. 3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинносуперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 30
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як наданнябудь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатисябудь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення праві свобод, викладених у цій Декларації.
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року прийняла іпроголосила Загальну декларацію прав людини. (Док.ООН/PES/217 А)
 
Форум » Свобода слова и права человека. » Права человека. » Общая декларация прав человека ч.3. (Общая декларация прав человека ч.3.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: